پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خاموشی ایفل به یاد قربانیان حمله به مجله شارلی ابدو

نیروهای امنیتی فرانسه به دنبال دو برادر مظنون به کشتار روز چهارشنبه هستند. کومانده های ویژه بر حومه شمال شرق پاریس تمرکز کرده اند. منطقه ای که گفته می شود سعید و شریف کواشی، در یک پمپ بنزین دیده شده اند. قتل ۱۲ نفر در حمله به دفتر مجله طنز "شارلی ابدو"، فرانسه را در سوگ فروبرده است. سازمانهای اسلامی بزرگ فرانسه از امامان جمعه خواسته اند تا فردا در خطبه های نماز جمعه تروریسم و خشونت را محکوم کنند. اما امروز هم فرانسه آرام نبود. در حمله ای که معلوم نیست با حمله دیروز ارتباطی داشته باشد، در جنوب پاریس یک پلیس به ضرب گلوله کشته شد.

کسری ناجی گزارش می دهد.