پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک موزه نظامی جنگنده‌هایش را چطور تمیز می‌کند؟

مسئولان موزه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا برای تمیز کردن هواپیماهایی که به نمایش گذاشته‌اند، نیروهای ویژه‌ای را به کار گرفته‌اند.

این هواپیماها از سقف آویزان هستند و برای تمیز کردن آنها لازم بوده است که متصدیان نظافت، کار با بند و طناب را بلد باشند و بتوانند در حالت آویزان کار کنند.

این گروه برای گردگیری بخشی از دیوار برلین هم که در همین موزه نگهداری می‌شود، مجبور به بندبازی شدند.

بزرگ‌ترین نمایشگاه جنگ سرد بریتانیا در موزه نیروی هوایی سلطنتی برقرار است.