پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمله‌های پاریس؛ مسلمانان فرانسه چه می‌گویند؟

در موارد مشابه آنچه که در پاریس رخ داد، معمولا جوامع مسلمان به ویژه در غرب در یک موضع دفاعی قرار می گیرند. آنها تاکید می کنند که چنین خشونتهایی مغایر آموزه های اسلام است. رهبران مسلمانان فرانسه حمله به دفتر شارلی ابدو را محکوم کرده اند. اما نگران پیامدهای آن هستند. به ویژه که فرانسه میزبان یکی از بزرگترین جوامع مسلمان در اروپاست. حدود ۵ میلیون نفر. فرگل کین گزارش می دهد.