پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در جستجوی مظنونان؛ حضور پررنگ پلیس در شمال شرق پاریس

عملیات امنیتی گسترده‌ای برای بازداشت دو مظنون حمله به دفتر مجله شارلی ابدو در جریان است. این ویدئو صحنه‌هایی از حضور پررنگ نیروهای امنیتی در حوالی شهر دمارتن آن گوئن، در شمال شرق پاریس را نشان می‌دهد.