پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بعد از سه روز صحنه جنگی و ۲۰ کشته در پاریس؛ پلیس به دنبال همدستان گروگانگیرهاست

بعد از سه روز پرتنش و خونین، پاریس امروز ارام بود اما نیروهای امنیتی سخت مشغول هستند. هم به دنبال حیات بومِدیَن همدست و دوست دختر یکی از گروگانگیرها هستند، هم اینکه می خواهند ببینند چگونه پول و سلاح به این افراد رسیده و آیا آنها بخشی از یک گروه بزرگتر هستند یا نه. در این سه روز ۱۷ نفر کشته شدند به علاوه سه گروگانگیر. در همین حال، فرانسه خود را برای یک راه پیمایی بزرگ در همبستگی و محکوم کردن حملات پاریس آماده می کند. کسری ناجی گزارش می دهد.