پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آزادی زندانیان عقیدتی در کوبا

حدود ۴۰ نفر از مخالفان دولت کوبا روز چهارشنبه از زندان آزاد شده اند. گفته می شود این تعداد بخشی از ۵۳ نفری هستند که دولت آمریکا در تلاش برای برقراری رابطه با هاوانا ، خواهان آزادی شان شده بود. در همین مورد گزارشی از ویل گرانت خبرنگار بی بی سی.