پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بگرام؛ پایگاه هوایی یا شکنجه‌گاه مظنونان تروریستی؟

حدود یک ماه پیش، کمیته ای در سنای آمریکا، روش‌های بازجویی مظنونین به عضویت در گروههای تروریستی را با انتشار گزارشی فاش کرد. در این گزارش از آدم ربایی‌های مخفیانه گفته شده بود، بازداشت‌های غیر قانونی و شکنجه! یکی از بازداشتگاههایی که در این گزارش از صحبت شد، پایگاه هوایی بگرام در افغانستان بود که مظنونین به همکاری با القاعده و طالبان در آن زندانی بودند. سانجوی مَجومدِر خبرنگار بی بی سی با دو نفر از زندانیان سابق بگرام گفتگو کرده است.