پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زندگی سالمندانی که قصد بازنشستگی ندارند

سن بازنشستگی به تدریج بالاتر و بالاتر رفته. با افزایش طول عمر آدمها، آنهایی که هنوز سالم و سرحال ماننده اند همچنان به کارشان ادامه می دهند، نه فقط به دلایل مالی، که به عنوان انگیزه ای برای زنده ماندن و لذت بردن از طول عمر دارز. گزارش گراهام ساچل را می بینیم از شهری که ساکنانش به این زودی ها قصد بازنشسته شدن ندارند.

در صورت وجود مشکل در دیده شدن این ویدئو، می‌توانید به کانال بی‌بی‌سی فارسی در یوتیوب مراجعه کنید.