پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ینگه دنیا؛ جوانان آمریکا و مذهب

شانزدهم ژانویه در آمریکا روز آزادی مذهب است. کشوری که دین رسمی ندارد، اما بیشتر از کشورهای اروپای غربی، مذهب در سیاست آن نقش بازی می‌کند. با این حال آمار می‌گوید که نسل جوان دارند از دین جدا می‌شوند. گزارش سام فرزانه را تماشا کنید از مجموعه ینگه دنیا.

در صورت وجود مشکل در دیده شدن این ویدئو، می‌توانید به کانال بی‌بی‌سی فارسی در یوتیوب مراجعه کنید.