پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتشار تصاویر ماهواره‌ای از شهر سوخته نیجریه

عفو بین‌الملل تصاویر ماهواره‌ای تکان دهنده ای از شهر باگا و اطرافش در شمال شرق نیجریه منتشر کرده، که نشانگر ویرانی های ناشی از حملات هفته پیش بوکوحرام به این منطقه است. این تصاویر نشان می دهد که بیش از سه هزار و پانصد خانه در این منطقه ویران شده. براوردهای محلی حاکی از کشته شدن صدها نفر در جریان این حملات است. مهین شفایی گزارش می دهد