پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نوجوان آمریکایی در بازداشت، افسر نگهبانش را نجات داد

پلیس فورت لادردیل در فلوریدا تصاویری ویدئویی منتشر کرده است که در آن یک پسر نوجوان در بازداشت و در حالی که به دستش دستبند زده شده است، جان یک افسر پلیس را نجات می‌دهد.

فرانکلین فولکس، افسر پلیس فورت لادردیل، در حال ثبت مشخصات جمال راتلج بود تا او را به زندان بیندازد، ولی قبل از آن که کارش را تمام کند، دچار حمله قلبی شد و روی زمین افتاد.

جمال راتلج با آن که دست‌هایش با دستبند از پشت بسته شده بود، بعد از آن که متوجه وضعیت افسر پلیس شد، از جایش بلند شد، با پایش به در کوبید و با فریاد کمک خواست تا سرانجام، چند نفر از کارکنان متوجه شدند و به اتاق آمدند.

امدادگرانی که کمی بعد به کمک افسر پلیس بیمار رفتند، گفتند که واکنش سریع جمال نقش مهمی در نجات جان او داشته است.

این ماجرا در ماه سپتامبر گذشته رخ داد، ولی تصاویر دوربین‌های مداربسته به تازگی منتشر شده است. رسانه‌های آمریکایی گزارش کرده‌اند که قرار است اواخر ماه ژانویه رسما از جمال راتلج تقدیر شود.