پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک پنجم سربازان بریتانیایی که جنگیده‌اند، مشکلات روحی دارند

تخمین زده شده که از هر پنج سرباز پیشین ارتش بریتانیا، یکی دچار مشکلات روحی و روانی است، به ویژه استرس بعد از جنگ. در یکدهه گذشته بریتانیا در افغانستان و عراق حضور پررنگی داشت. جرمی کوک، خبرنگار بی بی سی به دیدار پاول والسن، یکی از این سربازان رفته که با این مشکل دست و پنجه نرم می کند.