پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

همایش اصلاح طلبان ایران و "خیز انتخاباتی"

بعد از حدود شش سال، اصلاح طلبان درون حکومتی در ایران، توانستند گردهمایی فراگیری برگزار کنند. جلسه ای با عنوان همایش سراسری اصلاح طلبان که اعضای شورای هماهنگی اصلاحات، تشکل دربرگیرنده بسیاری از گروه‌های اصلاح‌طلب،برگزار کرده‌اند.

البته محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران و رهبر عمده اصلاح‌طلبان، در این جلسه شرکت نداشته و برای آن پیامی فرستاده است.

محمدرضا عارف، که در دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی معاون اول او بود، در این جلسه گفت: "امیدواریم که در آینده بتوانیم نه تنها از پیام بلکه از حضور رهبر اصلاحات استفاده کنیم."

عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی نیز گفته گروه‌های اصلاح‌طلب همچنان پشتیبانی بخش‌های قابل توجهی از جامعه ایران را دارند.

در برنامه چشم انداز بامدادی بی بی سی، علی همدانی، در گفتگو با احمد سلامتیان، از نمایندگان دوره اول مجلس شورای اسلامی سوال کرده آیا اصلاح طلبان مشغول سازماندهی نیروهای خود برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند؟

برای شنیدن گزارش های بیشتر، به صفحه رادیو مراجعه کنید.