پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تعلیق حکم وبلاگ نویس منتقد سعودی به دستور دفتر پادشاه

عربستان سعودی حکم شلاق یک وبلاگ نویس را فعلا متوقف کرده است. رائیف بَدَوی به ۱۰ سال زندان و ۱۰۰۰ ضربه شلاق محکوم شده است. جمعه هفته پیش ۵۰ ضربه شلاق به او زده شد اما دیروز این حکم اجرا نشد. محکومیت او با انتقادهای زیادی روبرو شد و دوباره توجهات را به کارنامه حقوق بشری ریاض معطوف کرد. سعیده هاشمی گزارش می دهد