پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض مرگبار مسلمانان در نیجر به چاپ کاریکاتور پیامبر اسلام در فرانسه

رئیس جمهوری نیجر می گوید پنج نفر در جریان اعتراض به چاپ کاریکاتور پیامبر اسلام در مجله شارلی ابدو کشته شدند. معترضان حداقل هفت کلیسا را در نیامی پایتخت این کشور آتش زدند. سفارت فرانسه هم به اتباعش اخطار داده از خانه خارج نشوند. حدود ۸۰ درصد جمعیت ۱۷ میلیون نفری نیجر، مسلمان هستند. شهریار صیامی گزارش می دهد.