پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرگ دادستان پرونده بمبگذاری مرکز یهودیان آرژانتین

جسد آلبرتو نیسمان، دادستان پرونده بمبگذاری مرکز یهودیان آرژانتین در خانه‌اش پیدا شد. آقای نیسمان قرار بود امروز، در جلسه غیرعلنی کنگره شهادت بدهد که رئیس‌جمهوری آرژانتین سعی داشته بر نقش ایران در بمبگذاری مرکز یهودیان آمیا را سرپوش بگذارد. در گزارش محمد امینی، نور شدید فلاش دیده می شود