پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حزب پارت آزادی کردستان ایران در نبرد با داعش

پیشروی شش ماه پیش نیروهای گروه دولت اسلامی در مناطق کردنشین عراق به حدی سریع بود که بسیاری از کردها نگران سقوط این منطقه بودند. داعش مناطق استراتژیک و نفت خیز کردستان عراق را هدف قرار داده بود. یکی از احزاب کرد ایرانی که به جنگ اسلامگرایان تندرو رفته، «پارت آزادی کردستان» حزبی نزدیک به حزب دمکرات کردستان عراق است. ژیار گل گزارش می دهد