پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تا سال آینده، ثروت یک‌درصد مردم دنیا از ثروت بقیه بیشتر خواهد شد

یک سازمان مبارزه با فقر، امروز برآورد کرده که تا سال آینده، ثروت یک درصد از ثروتمندترین های دنیا از ثروت بقیه ۹۹ % مردم دنیا بیشتر خواهد شد. این آمار بار دیگر افکار عمومی را به نابرابری اقتصادی در جهان و راه های مقابله با آن جلب کرده است.