پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقاط عطف در قانون‌گذاری بریتانیا؛ مسیری که آسان طی نشد

امسال ۷۵۰ سال از تاسیس پارلمان در بریتانیا می‌گذرد و ۸۰۰ سال از امضای سندی که حکومت قانون را در این کشور پایه‌گذاری کرد. همکارمان کسری ناجی در گزارشی می‌گوید حقوق و آزادی‌های فردی و دموکراتیک در بریتانیا آسان به دست نیامده است.

در صورت وجود مشکل در دیده شدن این ویدئو، می‌توانید به کانال بی‌بی‌سی فارسی در یوتیوب مراجعه کنید.