پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گربه بی‌خانمان نوزاد سرراهی را نجات داد

تلاش گربه‌ای به نام ماشا در شهر اوبنینسک روسیه برای نجات یک نوزاد سرراهی، او را به قهرمان تبدیل کرده است.

ماشا گربه‌ای بی‌سرپناه بود و ساکنان یک ساختمان در شهر جعبه‌ای را در راهرو محل نگهداری زباله‌های خود گذاشته بودند تا او از سرمای زیر صفر درجه روسیه در آنجا پناه بگیرد.

یکی از ساکنان این ساختمان می‌گوید که یک روز متوجه سروصداهایی عجیب از محل زندگی ماشا شده و تصور می‌کرده که گربه دیگری به او حمله کرده است، ولی بعد متوجه شد که یک نوزاد سرراهی در آنجا رها شده است.

در کنار این نوزاد که پسر است، کیفی حاوی یک دست لباس نوزاد، پوشک و یک شیشه شیر گذاشته شده بود. او هم‌اکنون در یک بیمارستان نگهداری می‌شود.

گفته شده که ماشا با گرم نگه داشتن این نوزاد در سرمای زمستان، او را از مرگ نجات داده است. او اکنون مشهورترین گربه شهر به شمار می‌رود و مردم با غذا و جای گرم از او پذیرایی می‌کنند.

این ویدئو، گزارش روجا اسدی است.