پارلمان بریتانیا در وست‌مینستر لندن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پارلمان انگلستان، سرآغاز دموکراسی پارلمانی

هفتصد و پنجاه سال پیش، یعنی کمی بعد از ویرانی‌های حمله مغول‌ها به ایران‌زمین، در انگلستان یک جنگ داخلی به پدید آمدن یکی از قدیمی‌ترین پارلمان‌های جهان انجامید؛ اتفاقی که در تکامل آنچه امروز «دموکراسی پارلمانی» یاد می‌شود، نقشی تعیین‌کننده داشت.

به همین مناسبت، ۲۰ ژانویه ۲۰۱۵ (۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۳) در بریتانیا «روز دموکراسی» نام‌گذاری شد.

این رویداد تاریخی چه تأثیری بر نظام‌های پارلمانی بعدی داشت؟

داریوش رجبیان در این باره گزارشی تهیه کرده که در چشم‌انداز بامدادی اول بهمن (۲۱ ژانویه) پخش شده‌ است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‎سی از ساعت ۶ تا ۸ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر برنامه‌های شنیداری ما، به صفحه رادیو مراجعه کنید.