پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

با پادشاهی دیگر از خانواده آل سعود در قدرت، روابط تهران و ریاض به کجا خواهد رفت

بعد از انقلاب ایران، روابط تهران و ریاض دستخوش تحولات بسیار شد و در سالهای اخیر دو کشور به نوعی پرچمدار اسلام شیعه و سنی شدند. مجید خیام دار نگاهی انداخته به روابط ایندو به ویژه در دوران زمامداری ملک عبدالله.