پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقش مد در زندگی زنان پر نفوذ

در موزه طراحی لندن نمایشگاهی به مد لباس زنانی اختصاص پیدا کرده که در عرصه های مختلف پیشقدم یا تاثیرگذار بوده اند. و مشخصا اینکه زنانی مثل مارگارت تاچر، نخست وزیر پیشین بریتانیا یا لیدی گاگا، خواننده آمریکایی چگونه با نوع انتخاب پوشش موقعیتشان را مستحکم تر کرده اند. طاهر قادری به این نمایشگاه رفته: