پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ملک عبدالله که بود؟

عبدالله بن عبدالعزیز، ششمین پادشاه سعودی، در ۹۰ سالگی درگذشت.

او در دوران زمامداریش موفق شد که هم تا حد زیادی با تهدیدهای اسلامگرایی افراطی مقابله کند و هم شرایط را برای برخی اصلاحات سیاسی و اجتماعی فراهم کند، هرچند نه به اندازه‌ای که منتقدانش راضی باشند.

مهرداد فرهمند در گزارش ویدئویی خود نگاهی داشته است به زندگی و میراث سیاسی ملک عبدالله.