سازمان ملل تخریب خانه‌های فلسطینیان توسط اسرائیل را محکوم کرد

حق نشر عکس AFP
Image caption سازمان ملل می گوید اسرائیل در سال گذشته میلادی در بیت المقدس شرقی و منطقه‌ای در کرانه باختری که تحت کنترل کامل این کشور قرار دارد، دست به تخریب بی سابقه خانه ها زده است

سازمان ملل با انتشار بیانیه ای اسرائیل را به تخریب غیرقانونی بیش از ۷۰ خانه فلسطینیان طی چند روز گذشته متهم کرده است.

در بیانیه سازمان ملل آمده است که بیش از نیمی از فلسطینیان بی خانمان شده در بخش هایی از اراضی اشغالی بیت المقدس شرقی و کرانه باختری را کودکان تشکیل می دهند.

براساس این بیانیه، تخریب این خانه ها براساس قوانین بین المللی مغایر با تعهدات اسرائیل است و باید متوقف شود.

به گفته سازمان ملل، بالغ بر ۵۹۰ خانه متعلق به فلسطینیان در این مناطق تخریب و بیش از ۱۱۰۰ نفر بی خانمان شدند که این بالاترین میزان در کرانه باختری از زمان بررسی تخریب خانه ها توسط یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل در سال ۲۰۰۸ میلادی است.

دربخشی از بیانیه سازمان ملل گفته شده که اسرائیل در سال گذشته میلادی در بیت المقدس شرقی و منطقه‌ای در کرانه باختری که تحت کنترل کامل این کشور قرار دارد، دست به تخریب بی سابقه خانه ها زده است.

در مقابل اسرائیل دلیل این تخریب ها را ساخت و ساز بدون مجوز این خانه ها عنوان کرده است.

مطابق توافق ۱۹۹۳ صلح اسلو، کرانه باختری به سه منطقه تقسیم شده است، اقدام موقتی که بنا بود به برقراری یک دولت تمام عیار فلسطینی منجر شود.

این مناطق از این قرارند:

در منطقه الف، که شامل حدود ۱۷درصد اراضی کرانه باختری است، تسلط کامل دولت فلسطینی برقرار است.

در منطقه ب، که شامل نزدیک ۲۱درصد اراضی کرانه باختری است، دولت فلسطینی اختیارات محدودی دارد.

در منطقه ج، که شامل حدود ۶۲درصد اراضی کرانه باختری است، دولت اسرائیل تسلط کامل دارد. اغلب تخریب‌ها و تخلیه‌ها در این منطقه انجام می شود، کسب مجوز ساخت و ساز برای فلسطینی‌ها بسیار دشوار است. دولت اسرائیل بیشتر این محدوده را منطقه نظامی بسته اعلام کرده است.