پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادای احترام به پادشاهی که درگذشت و دیدار با شاهی که بر تخت نشست

درگذشت پادشاه عربستان فرصتی شد تا دوباره این کشور، موقعیتش در خاورمیانه و جهان و سیاستهایش مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. از یکسو به کارنامه حقوق بشریش انتقاد شده، از سوی دیگر گفته میشود او در قیاس با پیشینیانش، از مدافعان حقوق زنان بود. از یکطرف، می دانیم که در گذشته دولت یا بخشهایی از حکومت با گروه هایی مثل طالبان، القاعده و داعش در تماس بوده اند. اما از طرف دیگر، باراک اوباما از ملک عبدالله به عنوان قدرتی برای ثبات و امنیت در منطقه و فراتر یاد کرده است. عربستانِ ملک سلمان چگونه خواهد بود. آیدین صالحی گزارش می دهد از ورود سران کشورها و مقامهای ارشد دولتی به ریاض برای ادای احترام.