پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیاست دوگانه غرب در قبال عربستان سعودی؟

برخی منتقدان به سیاست های غرب در قبال عربستان سعودی می گویند خیلی از رفتارها که غربی ها بخاطر آنها به کشورهای دیگر انتقاد می کنند، از سوی عربستان صورت می گیرد ولی ظاهرا غرب و آمریکا هیچ اشکالی در آن نمی بینند. این در حالی است که برخی ناظران گفته اند ملک عبدالله اصلاحاتی انجام داد اما نه به اندازه ای که گروه های حقوق بشر و منتقدانش را راضی کند. در این میان از کشورهای غربی بسیار انتقاد میشود که چرا بیشتر به ریاض فشار نمی آورند تا رفتارش را تغییر دهد. محمد امینی گزارش می دهد.