پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اقتصاد منطقه اربیل عراق زیر فشار حملات داعش

نیروهای گروه موسوم به دولت اسلامی، ماه اوت سال گذشته حملات گسترده ای را به مناطق تحت کنترل کردهای عراق شروع کردند و توانستند خود را به دروازهای اربیل برسانند. این حملات باعث توقف بسیاری از پروژه های عمرانی شد و بر اقتصاد این منطقه تاثیر زیادی گذاشته. میلیونها دلار از بودجه کردستان عراق صرف جنگ با داعش شده است. ژیار گل از اربیل گزارش می دهد