پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تغییر شرایط بازپرداخت بدهی‌ها در دستور کار آتن

در یونان حزب چپ‌گرای سیریزا در انتخابات سراسری آن کشور پیروز شده است.

با این همه هنوز معلوم نیست که آیا این حزب کرسی های لازم در پارلمان را کسب کرده که به تنهایی دولت را تشکیل دهد یا نه.

الکسیس سیپراس، رهبر حزب سیریزا به هوادارانش در آتن، پایتخت گفته که الیگارشی احزاب تثبیت شده در یونان شکست خورده است.

آقای سپراس گفته که اقدامات ریاضتی دولت فعلی به پایان خواهد رسید و او با طلبکاران کشورش به یک توافق قابل دوام دست خواهد یافت.

داریوش رجبیان، مجری چشم‌انداز بامدادی در گفتگو با مهرداد عمادی، تحلیلگر اقتصادی به بررسی تحولات یونان پرداخته است.

همچنین نظر سه تن از فارسی‌زبانان مقیم یونان هم در این برنامه پخش می‌شود.

این گزارش در برنامه چشم انداز بامدادی بی بی سی فارسی روز ششم بهمن ۱۳۹۳ پخش شد.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.