پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ینگه دنیا؛ حضور زنان در بازی‌های کامپیوتری

در آمریکا ۹۷ درصد از نوجوانان بازی کامپیوتری انجام می‌دهند. بعضی معتقدند که این بازی‌ها منجر به رفتارهای خشونت‌آمیز آنها می‌شود و عده‌ای معتقدند که این بازی‌ها رفتارهای ناهنجار، از جمله رفتارهای ضدزن را ترویج می‌کند. سام فرزانه در گزارش ینگه دنیای این هفته، به سراغ دو نوجوان رفته که سعی کرده‌اند با یک بازی کامپیوتری گرهی از مشکلات جامعه باز کنند.

در صورت وجود مشکل در دیده شدن این ویدئو، می‌توانید به کانال بی‌بی‌سی فارسی در یوتیوب مراجعه کنید.