پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایان ضرب الاجل داعش برای معاوضه گروگانش با یک زندانی

خانواده های گروگانهای اردنی و ژاپنی از گروه داعش تقاضا کرده اند که آنها را نکشند. داعش از طریق پیامی که گروگان ژاپنی خوانده بود تا غروب امروز به اردن فرصت داده بود تا ساجده رَشاوی، زن عراقی در زندان را آزاد کند یا خلبان اردنی کشته می شود. اردن میگوید اول باید مطمئن شود خلبانش هنوز زنده است. جزییات بیشتر از فریبا صحرایی