پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داستان یک راهب بودایی که کودکان یتیم همچنان به صومعه اش پناه می برند

درتبت، بعد از زلزله ۵ سال پیش در منطقه یوشو یک راهب بودایی نگهداری از سی و سه کودک یتیم را به عهده گرفت. کار خیری که قرار بود اول موقتی باشد تا سرپناه دائمی برایشان پیدا شود اما حالا ۱۷۰ کودک صومعه چیانگ لی را خانه میخوانند. صومعه ای که متعلق به لاما لاب سانگ است. داستان را از زبان خودش بشنویم: