پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

باج دادن به داعش برای آزادی گروگان ها چه حکمی دارد؟

مدتهاست که بسیاری کشورها داعش را گروهی تروریست می شناسند. آیا اصولا پول دادن به این گروهها، برای آزادی گروگانهایشان کاری درست است؟ از دید قوانین بین الملل این مذاکرات چه ویژگی هایی دارد؟ نگین شیرآقایی نگاهی کرده به بعضی مثالها درا ین باره