پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دعوت غیر مسلمانان به مساجد بریتانیا برای چای و شیرینی

بعضی از مسجد ها در بریتانیا امروز درهای خود را به روی همه مردم باز کردند تا غیرمسلمانان را با نحوه اداره مساجد آشنا کنند. انجمن مسلمانان بریتانیا، این برنامه را «به مسجد من بیا» نامگذاری کرده تا تنش‌هایی را که در پی حمله‌های اسلام‌گرایان افراطی در پاریس بالا گرفته، کاهش دهد. بهرنگ تاج‌دین به مسجدی در شرق لندن رفت تا این برنامه را از نزدیک ببیند.