پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جنگ قدرت در یمن؛ اعتراض به حوثی‌ها

در یمن مخالفان حوثی ها به اعتراضهای خیابانی شان ادامه می دهند. آنها به تصرف پایتخت توسط این شبه نظامیان شیعه اعتراض دارند. یک فرستاده سازمان ملل متحد سعی دارد طیفهای مختلف سیاسی در یمن را به توافقی برساند ولی تا به حال موفق نبوده است. سالی نبیل خبرنگار بی بی سی که در صنعاست می گوید امنیت کشور بسیار شکننده است.