پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشکلات پیش روی همجنسگرایان در آمریکا چیست؟

از حدود دوازده سالگی‌ست که همجنسگرایان متوجه می‌شوند که به همجنس خود بیشتر از جنس مخالف علاقه دارند. این آشنایی، برای بعضی آغازی است بر مشکلات مختلف، از انتقادهای خانواده گرفته تا آزار همکلاسان. در آمریکا در سال‌های اخیر همجنس گرایان جایگاه مناسب‌تری در اجتماع پیدا کرده‌اند اگر چه بسیاری از مشکلات همچنان باقی است. سام فرزانه در برنامه ینگه دنیا، به سراغ زوجی همجنس‌گرا رفته که با پشت سر گذاشتن این مشکلات، حالا از زندگی خانوادگی خود راضیند.

در صورت وجود مشکل در دیده شدن این ویدئو، می‌توانید به کانال بی‌بی‌سی فارسی در یوتیوب مراجعه کنید.