پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هیات پارلمانی بریتانیا خواستار مشارکت جدی تر ارتش در جنگ علیه گروه دولت اسلامی شد

قتل خلبان اردنی بدست داعش، بسیاری از کشورها را به فکر واداشته که آیا تا حالا در رویارویی با داعش آنچه را که می توانسته اند انجام داده اند. از جمله اینجا در بریتانیا. کمیته ای از نمایندگان مجلس عوام معتقدند که بریتانیا کم کاری کرده. و آماری که آنها منتشر کرده اند نشان می دهد متحدان این کشور نقش پررنگتری در جنگ علیه داعش در عراق و سوریه ایفا کرده اند. جزییات بیشتر از سعیده هاشمی.