پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشف کلکسیونی از ماشین‌های قدیمی

اگر در زیرزمین خانه ، عتیقه ای قیمتی پیدا کنید حتما خوشحال می شوید. اما تصور کنید که کلکسیونی از ماشین های قدیمی کشف کنید که ۵۰ سال پنهان بوده و حالا میلیون ها دلار قیمتش است. این خواب خوب، برای کسی در فرانسه تعبیر شده است. سهیل شهسواری گزارش می دهد.