پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طرح صلح اوکراین به مسکو ارائه می شود

در شرق اوکراین، طرفین درگیر توافق کرده اند در شهر "دِبال سه وا" آتش بس موقت برقرار کنند تا مردمی که آنجا گیر افتاده اند، شهر را ترک کنند. این شهر که تحت کنترل نیروهای دولتی است بین لوهانسک و دونتسک قرار گرفته که آنها در تصرف جدایی طلبان حامی روسیه اند. در صحنه دیپلماسی، رهبران آلمان و فرانسه که دیروز در کیف با رییس جمهوری اوکراین صحبت کردند طرح تازه صلح را به مسکو برده اند تا در دیدار با رییس جمهوری روسیه آن را به بحث بگذارند. مهین شفائی گزارش می دهد.