پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یمن در کنترل حوثی ها

شورشیان حوثی در یمن می گویند کنترل کامل دولت را به دست گرفته اند. در پیامی که از شبکه تلویزیونی رسمی پخش شد، شیعیان حوثی اعلام کردند که پارلمان را منحل می کنند و یک شورای ریاست جمهوری، ریاست دولت انتقالی را بر عهده خواهد گرفت. فرداد فرحزاد گزارش می دهد.