پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اوکراین محور گفت‌و گوها در نشست امنیتی مونیخ

رییس جمهوری اوکراین خواستار کمکهای نظامی به کشورش شد. خواسته ای که در تضاد با صحبتهای صدراعظم آلمان است. آنگلا مرکل در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت تسلیحات بیشتر جواب بحران اوکراین نیست. در عین حال، خانم مرکل که دو روز گذشته را با یک طرح تازه برای آتش بس در کیف و مسکو گذراند گفت چندان به برقراری آتش بس خوشبین نیست. کسری ناجی گزارش می دهد: