پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

با وجود تهدیدهای داعش منع تردد شبانه بغداد بعد از ۱۲ سال لغو شد

در بغداد، مقررات منع تردد شبانه بعد از دوازده سال لغو شده است. به دستور نخست وزیر عراق، همچنین تعدادی از ایست های بازرسی هم در خیابان های شهر برداشته شده تا زندگی عادی دوباره به شهر برگردد. این در حالی است که عراق هنوز درگیر جنگ با گروه موسوم به دولت اسلامی است. فریبا صحرایی گزارش می دهد