فعالیت آتشفشانی باعث تخلیه خانه ها در گواتمالا

حق نشر عکس AFP

شماری از ساکنان مناطق اطراف آتشفشان فیوگو در جنوب گواتمالا به علت فوران این کوه مجبور به ترک خانه هایشان شده اند.

در اثر این فوران توده غلیظی از خاکستر راهی آسمان شده و بر شهرهای اطراف باریدن گرفته است.

اوتو پرز رئیس جمهور گواتمالا گفت که فرودگاه بین المللی در پایتخت، گواتمالا سیتی، در نتیجه این انفجارها بسته شد اما انتظار می رفت که در ادامه روز یکشنبه باز شود.

آتشفشان فیوگو در حدود ۴۰ کیلومتری جنوب غربی پایتخت قرار دارد و قله آن ۳۷۶۳ متر بالاتر از سطح دریاست.

در سپتامبر ۲۰۱۲ مقام ها دستور تخلیه هزاران خانه در ناحیه را دادند که پس از فوران مقدار زیادی گدازه و خاکستر بود.

کارشناسان در آن زمان آن را بزرگترین فوران این آتشفشان از ۱۹۹۹ توصیف کردند.

حق نشر عکس AFP
حق نشر عکس AFP

مطالب مرتبط