پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فعالیت های انتخابات پارلمانی تاجیکستان آغاز شده است

تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات در تاجیکستان به پایان رسیده و از امروز آنها وارد رقابتهای انتخاباتی شده‌اند. انتخابات پارلمانی و مجالس محلی تاجیکستان اول ماه مارس، یعنی تا سه هفته دیگر برگزار می‌شود. هشت حزب در انتخابات شرکت دارند، اما مثل انتخابات پنج سال پیش، رقابت اصلی میان حزب حاکم خلق دموکرات و حزب نهضت اسلامی است. سهراب ضیا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.