نخست‌وزیر هند شکست حزب حاکم در انتخابات دهلی را پذیرفت

حق نشر عکس Reuters
Image caption آرویند کجریوال رهبر حزب "عام آدمی"

نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند شکست در انتخابات دهلی، پایتخت این کشور را پذیرفته است.

این اولین شکست انتخاباتی آقای مودی از زمان نخست‌وزیری او در ماه مه سال گذشته است.

حزب "عام آدمی" به رهبری آرویند کجریوال در انتخابات ایالتی، به پیروزی چشمگیری در مجلس هفتاد نفری دهلی دست یافته است.

آقای مودی این پیروزی را به آقای کجریوال تبریک گفته است. نخست‌وزیر هند تاکید کرده که از آقای کجریوال حمایت کامل خواهد کرد.

حزب عام آدمی با برنامه‌ای که روی مبارزه با فساد متمرکز بود وارد مبارزات انتخاباتی شد و توانست به پیروزی برسد.

هنوز نتیجه نهایی این انتخابات اعلام نشده اما از ۷۰ کرسی این مجلس، حزب عام آدمی تا کنون ۱۶ کرسی را از آن خود کرده و در حوزه‌های انتخاباتی ۵۰ کرسی دیگر پیشتاز است. حزب بی جی پی آقای مودی در این میان تا کنون تنها در دو حوزه پیروز شده و در یک حوزه دیگر از سایرین جلو است.

حزب کنگره که برای ۱۵ سال اداره دهلی را به عهده داشت، حتی در یک حوزه نیز پیروز نشده است.