پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خراط نابینا: با ترس‌های خود رودررو شوید

کلی گورگانوس یک خراط خوش‌ذوق است، ولی آنچه کارش را متفاوت می‌کند، این است که او نابیناست و هیچوقت اثری را که خلق می‌کند، نمی‌بیند.

او که مالک یک خراطی به نام "خراطی مرد نابینا" است، نزدیک به ۳۰ سال پیش، به دلیل دیابت، بینایی خود را از دست داد.

کلی پیش از آن که نابینا شود، نجاری می‌کرد و در یادآوری روزی که دریافت بینایی خود را از دست خواهد داد، می‌گوید که آن روز "سر کار تنها گریه" می‌کرد.

او اکنون با کمک یک سگ ویژه راه خود را در محیط بیرون از خانه پیدا می‌کند، ولی در خراطی خود، به تنهایی از عهده کارها برمی‌آید.

در طول سه سال گذشته او بخش قابل توجهی از وسایل منزل خودش را درست کرده و آثار چوبی پیچیده و حتی یک سری شطرنج خلق کرده است.

کلی گورگانوس هیچوقت آثاری را که خلق کرده، ندیده است، ولی می‌گوید که نیازی ندارد: "یادم هست که وقتی اولین بار (بعد از نابینا شدن) یک تکه چوب را زیر اره بردم، خیلی تحت فشار و نگران بودم."

با این حال، او معتقد است: "باید با ترس‌های خود رودررو شوید، چون ترس می‌تواند شما را در کار فلج کند."

او می‌گوید: "باید این اعتقاد را داشته باشید که «من می‌توانم!» وگرنه از عهده کار برنخواهید آمد."

دختر کلی که بیناست، در بخشی از کارها به او کمک می‌کند، از جمله وقتی که می‌خواهد تکه‌های یک صفحه شطرنج را کنار هم بچیند.

کار کلی گورگانوس به اندازه‌ای مورد پذیرش دیگر فعالان در این عرصه است که او را به عنوان معاون رئیس باشگاه نجاری شهر ایمز آمریکا انتخاب کرده‌اند.