پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش کمیسیون حقوق بشر استرالیا در مورد کودکان پناهجویان

کمیسیون حقوق بشر استرالیا می‌گوید نگهداشتن کودکان پناهجویان در بازداشتگاه‌های این کشور، ناقض قوانین بین‌المللی است. این کمیسیون در گزارشی به مجلس گفته که این کودکان در بازداشتگاه‌ها دچار بیماری روحی و جسمی می‌شوند و حتی مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند. نخست وزیر و دادستان کل استرالیا این گزارش را رد کرده‌اند. مهین شفائی گزارش می‌دهد.