پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیست و پنجمین سالگرد حوادث بهمن‌ ماه در تاجیکستان

امروز، بیست و پنجمین سالگرد حوادث معروف به "بهمن‌ماه خونین" در تاجیکستان است. مقامات حزب کمونیست شوروی، اعتراضات مردم در ۱۲ فوریه سال ۱۹۹۰ را در مرکز شهر دوشنبه سرکوب کردند. در درگیری میان ارتش شوروی و تظاهرکننده‌ها دستکم ۲۵ نفر کشته شدند. با گذشت یک ربع قرن، هنوز انگیزه‌های آن سرکوب، در حاله‌ای از ابهام باقی مانده است. خبرنگارمان سهراب ضیا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.