پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ناراضیان از واتیکان غسل تعمیدشان را باطل می‌کنند

واتیکان کشوری است مستقل اما در جامعه ایتالیا جایگاه ویژه ای دارد و روابط این کشور با دولت ایتالیا همواره موضوع حساسی بوده است. با ادامه بحران اقتصادی، گروهی از منتقدان واتیکان معتقدند که کلیسا از معافیتهای مالیاتی فراوانی در قانون ایتالیا برخوردار است. و حالا گروهی از مردم با ابتکار تازه‌ای نارضایتی خود را بیان کرده اند: ابطال غسل تعمید! نیکلاس نیک‌سادات از شهر بولونیا گزارش می دهد.