پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ده سال پس از ترور رفیق حریری؛ ترس از جنگ فرقه ای چطور مخالفان سیاسی را متحد کرد؟

در دهمین سالگرد ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، مراسم یادبود در بیروت برگزار شد. در این مراسم سعد حریری پسرش سخنرانی کرد. رفیق حریری همراه بیست و یک نفر دیگر بر اثر بمبگذری در بیروت کشته شد. بعدها یک دادگاه بین المللی پنج عضو حزب الله لبنان را به دست داشتن در این ترور متهم کرد اما حزب الله این اتهام را رد کرده. مهین شفائی گزارش می دهد